تبلیغات
مطالب جالب و خواندنی - هواپیـماهای تشریـفاتی در نمایـشگاه هوانـوردی روسیـه

مطالب جالب و خواندنیامکانات

آیا شما احساساتی هستید
WeirdTown Chat
هواپیـماهای تشریـفاتی در نمایـشگاه هوانـوردی روسیـه

در سپتامبر 2103 نمایشگاه بین المللی هوانوردی مسکو آخرین دستاوردهای هوایی روسیه را به نمایش گذاشت. این نمایشگاه که هر ساله برگزار می شود رویدادی برای نمایش دستاوردهای حرفه ای جامعه هوانوردی روسیه است. چراکه علاوه بر شرکت های سازنده هواپیما و هلیکوپترهای تجاری، نمایندگانی از شرکت های هوایی، فرودگاهها، شرکت های تجهیزات سوخت گیری و شرکت های ارائه کننده سرویسهای پذیرایی پروازی و نیز دیگر سازمانها در این نمایشگاه شرکت می کنند.
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

درواقع حضور در نمایشگاه جت اکسپو فرصتی برای شرکت کنندگان داخلی و خارجی برای دسترسی به سطح جدیدی از تماسهای تجاری است. در حاشیه این نمایشگاه میزگردها و کنفرانسهایی در زمینه مشکلات ایمنی پروازی، دستاوردهای جدید و چشم انداز پروازهای خارجی به روسیه و نیز شرایط گمرکی برگزار می شود. اما آنچه در نمایشگاه جت اکسپوی امسال مد نظر قرار گرفت معرفی چند نمونه هواپیمای لوکس بود که با اهداف تجاری و تقویت حمل و نقل هوایی در راستای گردشگری ساخته شده بود. با هم گوشه هایی از فضای نمایشگاه و درون این هواپیماهای تشریفاتی را می بینیم.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتـی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


ادامه


نویسنده : سید محمد رضا حسینی نسب

تاریخ ارسال مطلب: یکشنبه 14 مهر 1392

نظرات
[]

© 2014 All Rights Reserved
This Template is Created By IRLUXE
آمار

امروز :
دیروز :
این ماه: